} catch (e) {}; //]]>

Tin tức

của chúng tôi

Cập nhật thông tin mới nhất các quy định về hải quan và thuế. Các bảng mã khai báo, tra cứu tờ khai, thuế, kho bạc. Hỗ trợ doanh nghiệp có thể thực hiện đầy đủ việc khai báo, nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của hải quan và pháp luật

In bảng kê mã vạch - Danh sách hàng

Tháng 9 19, 2018 -Thuy An

Doanh nghiệp in bảng kê mã vạch - danh sách hàng theo hướng dẫn sau:

In bảng kê mã vạch - Danh sách hàng

  1. Nhập Mã doanh nghiệp: Mã số thuế (Viết liền không có ký tự đặc biệt - TH Mã số thuế của chi nhánh bỏ dấu gạch ngang ở giữa)
  2. Số tờ khai : Số tờ khai cập nhật mới nhất (12 số)
  3. Mã hải quan: Mã cơ quan hải quan (04 ký tự)
  4. Ngày của Tờ khai hải quan: Ngày khai báo tờ khai
  5. Bấm nút Lấy thông tin

(Đề nghị sử dụng trình duyệt IE9, Firefox 30 trở lên)


KIỂM TRA SỐ KIỆN, CONTAINER, PHƯƠNG TIỆN CHỨA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN