} catch (e) {}; //]]>

Tin tức

của chúng tôi

Cập nhật thông tin mới nhất các quy định về hải quan và thuế. Các bảng mã khai báo, tra cứu tờ khai, thuế, kho bạc. Hỗ trợ doanh nghiệp có thể thực hiện đầy đủ việc khai báo, nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của hải quan và pháp luật

Tra cứu nộp thuế

Tháng 9 19, 2018 -Thuy An

Doanh nghiệp tra cứu tình trạng nộp thuế qua ngân hàng như sau:

  1. Nhập Mã doanh nghiệp: Mã số thuế của doanh nghiệp
  2. Số tờ khai: 12 số
  3. Bấm nút Lấy thông tin

Đường dẫn: Tra cứu nộp thuế

(Đề nghị sử dụng trình duyệt IE9, Firefox 30 trở lên)


TRA CỨU DIỄN BIẾN NỘP THUẾ CỦA TỜ KHAI HẢI QUAN