THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Dịch Vụ

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Bạn muốn tìm hiểu thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp,

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình xin Cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp, như sau:

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬP KHẨU CẦN BIẾT?

Doanh nghiệp tra cứu danh mục tiền chất công nghiệp nhóm 1 và tiền chất công nghiệp nhóm 2 theo Phụ lục 1 thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất) xem loại hóa chất của đơn vị có thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu hay không.

1. Các trường hợp được miễn trừ cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu
a) Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng;
b) Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (thương nhân) nộp hồ sơ trực tuyến trên website: Dịch vụ công trực tuyến Của Bộ Công Thương thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn/

Bước 2: Cục Hóa Chất – Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định kể từ ngày nhận được hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp cho thương nhân theo mẫu quy định tại Mẫu số 02 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa Chất và gửi giấy phép nhập khẩu cho thương nhân theo đường bưu điện.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp gồm có:

  1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu tiền chất công nghiệp phải có Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp là điều kiện để thông quan khi nhập khẩu tiền chất công nghiệp.
  2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 9 Điều này;

b) Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu lần đầu;

c) Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp;

d) Báo cáo về tình hình nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

Trình tự, thủ tục cấp phép

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép quy định tại khoản 8 Điều này;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép quy định tại điểm c khoản này;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp. Mẫu Giấy phép nhập khẩu tiền chất được quy định tại Phụ lục VI của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Các văn bản pháp luật liên quan

  • Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;
  • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;
  • Quyết định 3828/QĐ-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất;
  • Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ;

Trong bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn cách xin Cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp đã liệt kê ở đầu trang.

Hy vọng bạn tìm thấy thông tin hữu ích cho việc làm thủ tục của mình.

Nếu bạn thấy các bước phức tạp, và muốn thuê dịch vụ logistics để làm thủ tục nhập khẩu tôi có thể giúp bạn.

Nếu bạn muốn thông quan nhanh chóng, giải phóng hàng đúng tiến độ, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian cho công ty mình, thì vui lòng liên hệ với tôi

Mọi thông tin chi tiết về thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực Công nghiệp liên hệ với Công ty để được tư vấn cụ thể:

BINH AN LOGISTICS SERVICES AND TRADING CO., LTD.

Esales@binhanlogistics.com       |  H: (+84)24 66618991

Ms. An: (+84) 945 330368         |  Skype: thuyan.fm