THỦ TỤC NHẬP KHẨU KÍNH XÂY DỰNG, TẤM THẠCH CAO

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KÍNH XÂY DỰNG, TẤM THẠCH CAO

Dịch Vụ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU KÍNH XÂY DỰNG, TẤM THẠCH CAO

Thủ Tục Nhập Khẩu Kính xây dựng, Tấm thạch cao

Bạn muốn tìm hiểu Thủ Tục Nhập Khẩu Kính xây dựng, Tấm thạch cao về Việt Nam

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình nhập khẩu Kính xây dựng, Tấm thạch cao.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao có khả năng gây mất an toàn yêu cầu công bố hợp quy sau thông quan:

 1. Kính nổi – HS 7005.21.90;
 2. Kính màu hấp thụ nhiệt – HS 7005.21.90;
 3. Kính phủ phản quang – HS 7005.10.90;
 4. Kính phủ bức xạ thấp – HS 7005.10.90;
 5. Kính gương tráng bạc – HS 7009.91.00
 6. Tấm thạch cao – HS 6809.11.00

Nếu bạn muốn thông quan nhanh chóng, giải phóng hàng đúng tiến độ, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian cho công ty mình, thì vui lòng liên hệ với tôi.

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao phải được công bố hợp quy dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬP KHẨU CẦN BIẾT?

Doanh nghiệp tra cứu Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao có khả năng gây mất an toàn theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Bộ Xây Dựng xem sản phẩm/hàng hóa của đơn vị có thuộc diện phải công bố hợp quy hay không.

Thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao:

 1. Đăng ký công bố hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận
 2. Làm thủ tục hải quan
 3. Thông quan hàng hóa.

Công bố hợp quy vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao

 1. Trình tự thực hiện:

Trước khi nhập khẩu vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao, các đối tượng được nhập khẩu vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao phải lập hồ sơ đề nghị công bố hợp quy vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao gửi Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận phải xác nhận đơn đăng ký công bố hợp quy vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao; trường hợp không xác nhận đơn đăng ký công bố phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 1. Cách thức thực hiện:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

– Qua hệ thống bưu chính.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị công bố hợp quy vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao gồm có:

– Đơn đề nghị công bố hợp quy vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao (Mẫu của Tổ chức chứng nhận);

– Ca-ta-lô (catalogue) của từng loại vật liệu xây dựng Kính xây dựng, Tấm thạch cao;

– Bộ hồ sơ lô hàng: Vận đơn, invoice, packing list, hợp đồng

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 1. Thời hạn giải quyết:

01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận

Trước khi hàng về, sau khi có bộ chứng từ lô hàng bao gồm: Vận đơn, hợp đồng, Invoice, packing list và Catalogue, bạn đã có thể làm bộ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy

Chi tiết hồ sơ và các bước xin công bố hợp quy, bạn đọc thêm trong bài Thủ Tục Nhập Khẩu Kính xây dựng, Tấm thạch cao nhé.

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, bên Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận sẽ công bố hợp quy cho công ty.

Bạn xuất trình giấy xác nhận đã đăng ký công bố hợp quy cho cơ quan hải quan là có thể nhập khẩu hàng hóa.

Làm thủ tục hải quan

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thủ tục hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan

Truyền tờ khai xong, bạn đem bộ hồ sơ xuống chi cục hai quan để làm thủ tục tiếp.

Các văn bản pháp luật liên quan

 • Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây Dựng ban hành ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Trong bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn cách làm Thủ Tục Nhập Khẩu Kính xây dựng, Tấm thạch cao đã liệt kê ở đầu trang.

Hy vọng bạn tìm thấy thông tin hữu ích cho việc làm thủ tục của mình.

Nếu bạn thấy các bước phức tạp, và muốn thuê dịch vụ logistics để làm thủ tục nhập khẩu tôi có thể giúp bạn.

Nếu bạn muốn thông quan nhanh chóng, giải phóng hàng đúng tiến độ, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian cho công ty mình, thì vui lòng liên hệ với tôi

Để được tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi:

Ms. Lê Thị Thùy An

SĐT: 0945 330368

Email: sales@binhanlogistics.com

Skype: thuyan.fm