THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU THỰC PHẨM VÀ NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU BAO GÓI, CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM

Bạn muốn tìm hiểu Thủ Tục Nhập Khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm về Việt Nam

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình nhập khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬP KHẨU CẦN BIẾT?

Danh mục sản phẩm, hàng hóa Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương:

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

Các bạn tra cứu đường link: Danh mục các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

http://nifc.gov.vn/index.php/vi/kthn/l-nh-vac-ba-cang-th-ng/268-danh-mac-cac-san-pham-thac-pham-thuac-tham-quyan-quan-la-caa-ba-cang-th-ng

Nếu bạn muốn thông quan nhanh chóng, giải phóng hàng đúng tiến độ, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian cho công ty mình, thì vui lòng liên hệ với tôi.

Các sản phẩm, hàng hóa Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải được đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương của Tổ chức kiểm tra chất lượng chỉ định hoặc thừa nhận.

Doanh nghiệp tra cứu Danh mục sản phẩm, hàng hóa Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm có khả năng gây mất an toàn trong Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ xem sản phẩm/hàng hóa của đơn vị có thuộc diện phải kiểm tra chất lượng hay không.

Thủ tục kiểm tra chất lượng Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm:

  1. Đăng ký kiểm tra chất lượng của Tổ chức đã được Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm
  2. Làm thủ tục hải quan
  3. Thông quan hàng hóa.

Kiểm tra chất lượng Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

  1. Trình tự thực hiện:

Trước khi nhập khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, các đối tượng được nhập khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra chất lượng Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm gửi Tổ chức đã được Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổ chức đã được Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm phải xác nhận đơn đăng ký kiểm tra chất lượng Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; trường hợp không xác nhận đơn đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị kiểm tra chất lượng Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm:

Hồ sơ gồm có:

– 04 bản Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo mẫu được quy định tại biểu mẫu số 04, phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018;

– Bản tự công bố sản phẩm;

– 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra chặt đối với các lô hàng, mặt hàng được chuyển đổi phương thức từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường (bản chính);

– Bản sao Danh mục hàng hóa (Packing list); Vận đơn (Bill of Lading); Hóa đơn (Invoice);

– Giấy tờ ủy quyền của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân làm công việc nhập khẩu sản phẩm thực phẩm (nếu có).

– Ngoài ra khách hàng có thể cung cấp thêm: Hợp đồng nhập khẩu (Contract); Phiếu phân tích (CA) của nhà sản xuất, Chứng nhận bán hàng tự do (Free Sales) hoặc chứng nhận sức khỏe (Health Certificate) của sản phẩm.

  1. Phí kiểm tra thực phẩm Nhập khẩu.

– Kiểm tra thông thường: Khách hàng nộp Phí đăng ký và lấy đăng ký (Theo thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài Chính): 300.000 đồng /lô hàng).

– Kiểm tra chặt: Khách hàng nộp phí đăng ký 1.000.000 đồng/lô hàng + (số mặt hàng x100.000 đồng, từ mặt hàng số 2). Tối đa 10.000.000 đồng/lô hàng.

  1. Lấy mẫu và kiểm nghiệm (đối với kiểm tra chặt).

– Sau khi hàng về, doanh nghiệp thông báo với cán bộ nhận đăng ký xuống kiểm tra và lấy mẫu. Viện sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra và lấy mẫu theo quy định.

  1. Trả kết quả kiểm tra

– Sau khi khách hàng nộp tờ khai Hải quan, có kết quả thử nghiệm (đối với kiểm tra chặt) Viện sẽ thông báo kết quả xác nhận thực phẩm nhập khẩu.

– Khách hàng đến nhận thông báo (hoặc đăng ký) tại bộ phận văn thư hoặc tại các điểm tiếp nhận kiểm tra chuyên ngành của Viện.

  1. Thời gian xử lý hồ sơ.

– Đối với trường hợp kiểm tra thông thường: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

– Đối với trường hợp kiểm tra chặt: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, lấy mẫu và kiểm nghiệm.

Tổ chức đã được Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

Trước khi hàng về, sau khi có bộ chứng từ lô hàng bao gồm: Vận đơn, hợp đồng, Invoice, packing list và Catalogue, bạn đã có thể làm bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của Tổ chức đã được Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm

Chi tiết hồ sơ và các bước xin kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, bạn đọc thêm trong bài Thủ Tục Nhập Khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhé.

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, bên Tổ chức đã được Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sẽ kiểm tra chất lượng cho công ty.

Bạn xuất trình giấy xác nhận đã đăng ký kiểm tra chất lượng cho cơ quan hải quan là có thể nhập khẩu hàng hóa.

Làm thủ tục hải quan

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thủ tục hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan

Truyền tờ khai xong, bạn đem bộ hồ sơ xuống chi cục hai quan để làm thủ tục tiếp.

Các văn bản pháp luật liên quan

  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Trong bài viết này chúng tôi đã hướng dẫn cách làm Thủ Tục Nhập Khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã liệt kê ở đầu trang.

Hy vọng bạn tìm thấy thông tin hữu ích cho việc làm thủ tục của mình.

Nếu bạn thấy các bước phức tạp, và muốn thuê dịch vụ logistics để làm thủ tục nhập khẩu tôi có thể giúp bạn.

Nếu bạn muốn thông quan nhanh chóng, giải phóng hàng đúng tiến độ, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian cho công ty mình, thì vui lòng liên hệ với tôi

Để được tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi:

Ms. Lê Thị Thùy An

SĐT: 0945 330368

Email: sales@binhanlogistics.com

Skype: thuyan.fm