} catch (e) {}; //]]>

Tin tức

của chúng tôi

Cập nhật thông tin mới nhất các quy định về hải quan và thuế. Các bảng mã khai báo, tra cứu tờ khai, thuế, kho bạc. Hỗ trợ doanh nghiệp có thể thực hiện đầy đủ việc khai báo, nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của hải quan và pháp luật

THỦ TỤC KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU

THỦ TỤC KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU

17/11/2020 | 0 Bình luận


Thủ tục Khai báo hóa chất nhập khẩu của Cục Hóa Chất - Bộ Công ThươngBạn muốn tìm hiểu thủ tục Khai báo hóa chất nhập khẩu,Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình xin Khai báo hóa chất nhập khẩu, như sau:THÔNG TIN NGƯỜI NHẬP KHẨU CẦN BIẾT?Doanh nghiệp tra cứu Danh mục hóa chất phải khai báo tại Phụ lục V kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất xem loại hóa...

Xem thêm →

Thủ Tục Nhập Khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm,  Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

Thủ Tục Nhập Khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

12/07/2020 | 0 Bình luận


Bạn muốn tìm hiểu Thủ Tục Nhập Khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm về Việt NamBài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình nhập khẩu Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.THÔNG TIN NGƯỜI NHẬP KHẨU CẦN BIẾT?Danh mục sản phẩm, hàng hóa Thực Phẩm và Nguyên Liệu Thực Phẩm, Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương:DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM/NHÓM SẢN PHẨM...

Xem thêm →