} catch (e) {}; //]]>

Tin tức

của chúng tôi

Cập nhật thông tin mới nhất các quy định về hải quan và thuế. Các bảng mã khai báo, tra cứu tờ khai, thuế, kho bạc. Hỗ trợ doanh nghiệp có thể thực hiện đầy đủ việc khai báo, nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định của hải quan và pháp luật

Thủ Tục Nhập Khẩu Bình chữa cháy 2021

Tháng 4 11, 2021 -Thuy An

Thủ Tục Nhập Khẩu Bình chữa cháy

Bạn tìm hiểu Thủ Tục Nhập Khẩu Bình chữa cháy về Việt Nam

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình nhập khẩu Bình chữa cháy về Việt Nam.

Các loại Bình chữa cháy sau đây khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước trước khi thông quan:

1. Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treo;

2. Bình chữa cháy xách tay;

3. Bình chữa cháy có bánh xe;

Nếu bạn muốn thông quan nhanh chóng, giải phóng hàng đúng tiến độ, cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian cho công ty mình, thì vui lòng liên hệ với tôi.

Đăng ký kiểm tra chất lượng  

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬP KHẨU CẦN BIẾT?

Doanh nghiệp tra cứu Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công An theo Thông tư số 08/2019/TT-BCA ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công An xem Bình chữa cháy của đơn vị có thuộc diện phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước trước khi thông quan hay không.

Thủ tục nhập khẩu Bình chữa cháy:

  1. Đăng ký Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan
  2. Làm thủ tục hải quan
  3. Mở tờ khai, thông quan lô hàng
  4. Đưa mẫu đi kiểm tra chất lượng, hợp quy.
  5. Nộp kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định cho cơ quan kiểm tra.
  6. Hoàn tất lô hàng.

Bước 1: Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước trước khi thông quan